Javni razpis

7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

javni razpis

NAZIV AKTIVNOSTI

»UREDITEV PREDELOVALNIH ZMOGLJIVOSTI: SMAT – PROIZVODNI OBJEKT STRAŽA«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »UREDITEV PREDELOVALNIH ZMOGLJIVOSTI: SMAT – PROIZVODNI OBJEKT STRAŽA« bo potekala rekonstrukcija proizvodnega objekta in nabava celotne opreme proizvodnega obrata. Nabavila se bo proizvodna oprema, ki je potrebna za predelavo kmetijskih proizvodov v pekovske izdelke, informacijsko komunikacijska oprema, notranja oprema in oprema za varovanje objekta. Naložba zajema tudi postavitev enostavnega lesenega objekta, ki bo namenjen za skladiščenje kmetijskih proizvodov za namen predelave.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilji naložbe so učinkovitejše izvajanje in povečanje obsega proizvodnje, doseganje najvišje higienske in varnostne standarde ter proizvodnje visoko kakovostnih prehranskih izdelkov.

Rezultata naložba sta posodobljen predelovalni obrat z opremo in enostavni leseni objekt, ki bosta omogočila večjo produktivnost in konkurenčnost izdelkov ter dvig dodane vrednosti in izboljšane proizvodne rezultate podjetja. 

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development 

www.program-podezelja.si/